بسته های سرویس آنلاین حرکت سفید با پنل کاربری

تمام بسته های زیر با امکانات کامل و بدون محدودیت در روشن نمودن وبکم ارائه می شود.
مدرس هم جزو نفرات حساب میشود. یعنی برای تدریس به یک شاگرد حداقل یک اتاق 2 نفره نیاز است.
در صورتی که تعداد نفرات مورد نیاز شما در بین بسته ها وجود ندارد می توانید از جمع دو بسته استفاده کنید مثلا اگر بسته 15 نفره می خواهید یک بسته 10 نفره و یک بسته 5 نفره بگیرید.
بعد از انتخاب بسته باید فرم کاربری را تکمیل کنید (فقط یک بار) و بعد به صفحه پرداخت هدایت می شوید. از طریق پنل کاربری می توانید نامحدود اتاق و کاربر ایجاد کنید.
با خرید یک بسته 10 نفره مثلا می توانید یک اتاق 10 نفره یا 2 اتاق 5 نفره همزمان برگزار کنید. برای افزایش مدت زمانی از پنل کاربری خود بسته خریداری شده را تمدید کنید.
ضبط جلسات به مدت 14 روز می ماند.

آموزشگاه ها و مراکزی که نیاز به بسته های اختصاصی و نفرات بیشتر دارند با شماره 09123681837 تماس بگیرند. 

یک ماهه 150 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 150 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1500000 تومان

یک ماهه 120 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 120 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1260000 تومان

یک ماهه 100 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 100 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1080000 تومان

یک ماهه 80 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 80 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 900000 تومان

یک ماهه 70 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 70 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 810000 تومان

یک ماهه 50 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 50 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 610000 تومان

یک ماهه 40 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 40 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 510000 تومان

یک ماهه 30 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 390000 تومان

یک ماهه 20 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 20 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 260000 تومان

یک ماهه 10 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 140000 تومان

یک ماهه 5 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 75000 تومان

یک ماهه 3 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 45000 تومان

یک هفته ای - 100 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 100 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 400000 تومان

یک هفته ای - 50 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 50 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 225000 تومان

یک هفته ای - 10 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 50000 تومان

یک هفته ای - 3 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 15000 تومان

یک روزه - 100 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 100 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 100000 تومان

یک روزه - 50 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 50 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 50000 تومان

یک روزه - 10 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 10000 تومان

یک روزه - 3 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 3000 تومان